գրաւ

գրաւ

Dasnabedian 1995: 427

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Acrostiche 6,2
gage

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳՐԱՒ — (ի, աց կամ ից. եւ ու, ուց.) NBH 1 0585 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. պ. գիրէվ, կիրէվ. ἑνέχυρον, ἑνεχυρασμός, ἑνεχυράσμα pignus, pigneratio Իրն տուեալ ʼի փոխառութենէ ցփոխատուն յապահովութիւն պարտուցն. տե՛ս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՐԱՒԱԿԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0585 Chronological Sequence: 10c, 12c διεγγυάω oppignero Իբրեւ գրաւ տալ. դնել ʼի գրաւի. եւ Փոխանակել. եւ Փրկանաւորել. *Որք գրաւականեցին, այնպէս ետուն. Մխ. դտ.: *Գրաւականեսցես զմեծդ պարգեւ ըստ փոքու հաւատոցս (տուելոց իբր գրաւ):… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌՀԱՒԱՏՉԵԱՅ — (չէի, իւ, ից, չեօք կամ չէիւք.) NBH 1 0306 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ԱՌՀԱՒԱՏՉԵԱՅ գրի եւ ԱՌՀԱՒԱՏՉԷ. Առ հաւատ տուեալ ինչ. նշանակ հաւատարմութեան. որ եւ ասի ԳՐԱՒԱԿԱՆ. եւս եւ Գրաւ: Նմանութեամբ՝ Ճաշակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՐԱՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0585 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. ἁρραβών arrhabo, arrha, pignus Իրն եդեալ ʼի գրաւի, տուեալ որպէս գրաւ. նշանակ ապահովութեան խոստմանց եւ դաշտանց. առհաւատչեայ, երաշխաւորութիւն. պատանդ. եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՐԱՒԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0585 Chronological Sequence: 12c գ. Դնելն եւ դնիլն ʼի գրաւ. *Դնէ առ նա գրաւական (զեզինս) ... որք վաստակաւորքն են իւր, (կարէ) հանել ʼի գրաւականութենէն ʼի գործ իւր. Մխ. դտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՐԱՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0585 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ն. ἑνεχυράζω pignus accipio, capio; pignero Առնուլ զիմն իբրեւ գրաւ ʼի տեղի փոխոյն կամ առնլեաց. ... (սանս. կրահ, է առնուլ). տե՛ս Ել. ՟Ի՟Բ. 26: Օր. ՟Ի՟Դ. 6. 17:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԱՇԽ — I. ( ) NBH 1 0670 Chronological Sequence: 11c Տ. ԱՇԽԷՏ *Ի ձի երաշխ արիւնագոյն հեծեալ զտէր ետես տեսօղն. Մագ. ՟Հ՟Գ: II. ԵՐԱՇԽ 2 (երաշխիք, խեաց.) NBH 1 0670 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. ἑγγύνη fidejussio Գրաւ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0865 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. Իշխանն գոլ, եւ իշխելն ո՛ր եւ է օրինակաւ. տէրութիւն կարողութիւն գործ եւ պաշտօնիշխանի, եւ պատիւ եւ սահման իշխանի. թագաւորութիւն. պետութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՆԳԱՆԱԿ — (ի, աւ կամ իւ, աց.) NBH 2 0036 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 15c գ. (ʼի համ, գալ. կամ համքանակ.) գրի եւ ՀԱՆԿԱՆԱԿ. որ է ըստ յն. սի՛մվօլօն. իբր համարկանակ, միաբան արկեալն. σύμβολον symbolum, sors, signum եւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՂԱՏՈՒՄՆ — (տման.) NBH 2 0590 Chronological Sequence: 10c գ. Պաղատելն. պաղատանք. *Ձայն եւ կարդացումն է՝ ջերմագութ սրտի առ Աստուած պաղատումն. Խոսր.: *Ի ծուխ պաղատման՝ հօրն եւ Աստուծոյ՝ գրաւ հաշտութեան. Նար. խչ.: *Որոյ ոչ զպաղատումն բերելով՝ գայ եւ այլն. Արծր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.